Možnosti osobnostně sociálního rozvoje sociálních pedagogů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti osobnostně sociálního rozvoje sociálních pedagogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Martinková, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:46Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31772
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou osobnostně sociálního rozvoje sociálních pedagogů. Teoretická část se věnuje osobnosti sociálního pedagoga, vymezením jeho profese a jeho kompetencemi. Dále se práce zaměřuje na možnosti rozvoje sociálních pedagogů, a to především na psychosomatické disciplíny, sociálně psychologický výcvik a na osobnostně sociální výchovu. Závěr teoretické části je zaměřen na efektivní komunikaci a veřejné vystupování a také na sebereflexi. Praktická část zkoumá, jaká je úroveň komunikačních dovedností studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Sociální pedagogika, kombinované formy po absolvování dobrovolně volitelného předmětu Psychosomatický základ jednání sociálního pedagoga.
dc.format 84
dc.format.extent 2210703
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Osobnostní rozvoj cs
dc.subject psychosomatické disciplíny cs
dc.subject sebereflexe cs
dc.subject sebeprezentace cs
dc.subject sociální pe-dagog cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject personal development en
dc.subject psychosomatic disciplines en
dc.subject self-reflection en
dc.subject self-presentation en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject communication en
dc.title Možnosti osobnostně sociálního rozvoje sociálních pedagogů
dc.title.alternative The Possibilities of a Personal and Social Development of Social Pedagogues
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis deals with personal and social development of social pedagogues. The teoretical part is dedicated to the personality of the social pedagogue, definition of his profession and his competences. Then the thesis focuses on the possibilities of development of social pedagogues, especially on psychosomatic disciplines, social-psychological training and personal-social education. The end of the theoretical part is focused on effective communi-cation and public performances as well as self-reflection. The practical part examines what is the level of communication skills of students of Social pedagogy in first-year master´s degree combined form.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 38225
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
martinková_2015_dp.pdf 2.108Mb PDF View/Open None
martinková_2015_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
martinková_2015_vp.docx 14.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account