Mezigenerační solidarita v rodinách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mezigenerační solidarita v rodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Adamová, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:48Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31783
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou mezigenerační solidarity v rodině. V teoretické části se věnujeme základním pojmům, jakými jsou rodina, vymezení pojmu solidarita, forma jakou může být solidarita v rodině poskytována. Pracujeme s předpokladem, že v našich rodinách mezigenerační solidarita existuje, to znamená, že se jedná o formu zaměřenou na materiální, finanční a emocionální. Zároveň skutečnost, že funkcionální solidarita v rodinách existuje, bylo předmětem dalšího zkoumání v jaké podobě je nejčastěji posky-tována a jaký dopad to na respondenty má. Cílem kvantitativního výzkumu je na základě získaných dat vytvořit přehled o nejčastějších formách mezigenerační solidarity v součas-ných rodinách. Předmětem dalšího zkoumání je zjistit v jaké podobě je nejčastěji funkcio-nální solidarita poskytována a jaký dopad na respondenty má. Proto pro potřeby výzkumu byl vytvořen dotazník, pomocí kterého zjišťujeme, jestli existuje mezigenerační solidarita v rodinách.
dc.format 95 s.
dc.format.extent 1898441
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject solidarita cs
dc.subject mezigenerační solidarita cs
dc.subject altruismus cs
dc.subject materiální pomoc cs
dc.subject emcionální podpora cs
dc.subject tinční podpora cs
dc.subject Family en
dc.subject solidarity en
dc.subject intergenerational solidarity en
dc.subject altruism en
dc.subject materialistic support en
dc.subject emotional support en
dc.subject financial support en
dc.title Mezigenerační solidarita v rodinách
dc.title.alternative Intergenerational Solidarity in Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ondrejkovič, Peter
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This dissertation explores the issues around intergenerational solidarity within a family.The theoretical part focusses on the basic terminology and discusses concepts such as family, solidarity and its forms within family. The hypothesis is that there is an intergenerational solidarity within our families in existence with the emphasis on the materialistic, financial and emotional elements. Subsequently, the existence of functional solidarity within families, its forms and impact have been explored further.The main aim of quantitative research was to develop the view on the most common forms of intergenerational solidarity within modern family. The subject of further research was to observe the most common form of functional solidarity and its impact on respondents. A questionnaire was developed to collate the relevant data followed by analysis to assess whether intergenerational solida-rity exists within families in order to confirm the hypothesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38244
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject mezigenerační vztahy cs
local.subject rodinné finance cs
local.subject rodiče a děti cs
local.subject prarodiče a vnoučata cs
local.subject intergenerational relations en
local.subject family finance en
local.subject parents and children en
local.subject grandparents and children en


Files in this item

Files Size Format View Description
adamová_2015_dp.pdf 1.810Mb PDF View/Open None
adamová_2015_op.docx 24.59Kb Unknown View/Open None
adamová_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account