Profesní zkušenosti soudců opatrovnických soudů se střídavou péčí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesní zkušenosti soudců opatrovnických soudů se střídavou péčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Bartošíková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:48Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31785
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na institut střídavé péče z hlediska profesních zkušeností soudců opatrovnických soudů. Jejím hlavním cílem bylo, zjistit jaké jsou zkušenosti soudců s institutem střídavé péče, co ovlivňuje jejich rozhodnutí, jaké jsou výhody a nevýhody střídavé péče z pohledu rodičů. Teoretická část diplomové práce popisuje průběh opatrovnického řízení a poskytuje informace o institutu střídavé péče, její závěrečná část se zabývá rozvodem a jeho vlivem na děti. Praktická část diplomové práce vymezuje výzkumný problém a snaží se najít odpověď prostřednictvím rozhovorů se soudci opatrovnických soudů. Závěrečná část poskytuje výsledky výše uvedeného výzkumu.
dc.format 78 s.
dc.format.extent 2300039
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject opatrovnické řízení cs
dc.subject názor nezletilých dětí cs
dc.subject kolizní opatrovník cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject alternate care proceeding en
dc.subject opinions of the minors en
dc.subject collisional guardian en
dc.subject divorce en
dc.title Profesní zkušenosti soudců opatrovnických soudů se střídavou péčí
dc.title.alternative Professional Experience of Guardianship Court Judges with Joint Custody
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the institute of alternate care from the point of view of professional experience of judges of tutelary courts. Its main goal was to find out about the experience of the judges with the institute of alternate care, about the main factors influencing their decision for this choice and about the pros and cons of the alternate care from the point of view of parents. Its theoretical part describes the process of tutelary proceeding and provi-des information on the institute of alternate care while its closing part deals with divorce and its influence upon children. Its practical part defines the research problem and tries to find the answer by means of interviews with the judges of tutelary courts. The last part provides the results of the above mentioned research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38246
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošíková_2015_dp.pdf 2.193Mb PDF View/Open None
bartošíková_2015_op.docx 18.09Kb Unknown View/Open None
bartošíková_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account