Role sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Bařáková, Jolana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:49Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31787
dc.description.abstract V diplomové práci se zabýváme rolí sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v domově pro seniory. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřujeme na vymezení domovů pro seniory v rámci systému sociálních služeb, individuálního plánování a role sociálního pracovníka. V praktické části je na základě uplatnění kvalitativní výzkumné strategie zjišťována role sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v domově pro seniory. Cílem výzkumu je objasnit roli sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v konkrétním domově.
dc.format 75 s. (135 908 znaků).
dc.format.extent 2928664
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject standardy kvality cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject sociální doprovázení cs
dc.subject proces individuálního plánování cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject role sociálního pracovníka cs
dc.subject a home for the elderly en
dc.subject quality standards en
dc.subject individual planning en
dc.subject social accompaniment en
dc.subject process of the individual planning en
dc.subject social worker en
dc.subject role of social worker en
dc.title Role sociálního pracovníka v procesu individuálního plánování v domově pro seniory
dc.title.alternative The Role of a Social Worker in Home for the Elderly in the Individual Planning Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated In this thesis we are dealing with the role of a social worker in the process of the individual planning in a home for the elderly. The work is divided into two parts. In the theoretical part we focus on the definition of homes for the elderly in the framework of the system of social services, the individual planning and the role of a social worker. In practical part based on the application of qualitative research strategy is determined the role of the social worker in the process of the individual planning in a home for the elderly. The aim of the research is to clarify the role of the social worker in the process of the individual planning in a specific home.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38248
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
bařáková_2015_dp.pdf 2.792Mb PDF View/Open None
bařáková_2015_op.doc 56.5Kb Unknown View/Open None
bařáková_2015_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account