Individuální plánování průběhu sociální služby v Domově pro seniory Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální plánování průběhu sociální služby v Domově pro seniory Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Dufková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:51Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:51Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31790
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá individuálním plánováním průběhu poskytované sociální služby v Domově pro seniory Uherské Hradiště. V teoretické části jsou vymezeny sociální služby České republiky dotýkající se cílové skupiny seniorů a Standardy kvality sociálních služeb, přičemž primárně byla pozornost soustředěna na proces individuálního plánování a charakteristiku zařízení Domov pro seniory Uherské Hradiště, v němž výzkum probíhal. Praktická část si klade za cíl objasnit pohled uživatelů domova na proces individuálního plánování. Za tímto účelem byla potřebná data zjišťována pomocí kvalitativně orientovaného výzkumu metodou polostrukturovaných rozhovorů s uživateli. Výstupem je zakotvená teorie, která odkrývá vztahy mezi jednotlivými proměnnými.
dc.format 111 s.
dc.format.extent 2279255
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject individuální plán cs
dc.subject osobní cíl cs
dc.subject social services en
dc.subject quality standards of social services en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject individual planning en
dc.subject key worker en
dc.subject social service client en
dc.subject individual plan en
dc.subject personal goal en
dc.title Individuální plánování průběhu sociální služby v Domově pro seniory Uherské Hradiště
dc.title.alternative Individual Planning in Social Service Provision in the Home for the Elderly Uherské Hradiště
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The thesis deals with individual planning in the provision of social services in the Home for the Elderly Uherské Hradiště. The theoretical part defines the social services in the Czech Republic which are pertinent for the target group of the elderly, and the quality standards of these social services. Primarily, the work focuses on the process of individual planning and on the characteristics of the Home for the Elderly Uherské Hradiště where research was conducted. The practical part of the thesis aims to present the views of the clients of the Home concerning the process of individual planning. In order to compile these views, necessary data were collected through a quality-oriented research based on semi-structured interviews with the clients. The output is an anchored theory that uncovers the relations among several variables.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38254
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
dufková_2015_dp.pdf 2.173Mb PDF View/Open None
dufková_2015_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
dufková_2015_vp.doc 57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account