Sociální práce s osobami s mentálním postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální práce s osobami s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Bušová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31793
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sociální prací s osobami s mentálním postižením, jejich začleňováním do běžného života a především využitím podpory samostatného bydlení. Teoretická část vymezuje pojem mentální postižení, klasifikuje jednotlivé stupně mentálního postižení a zaměřuje se na proces transformace sociálních služeb. Dále popisuje systém sociální péče v České republice a zaměřuje se na otázku možností transformace. Praktická část prozkoumává proces transformace osob s mentálním postižením, tj. z institucí sociální péče do běžného života.
dc.format 68 s. (17 048)
dc.format.extent 1993415
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject podpora samostatného bydlení cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject transformace cs
dc.subject mental disability en
dc.subject support for independent living en
dc.subject social services en
dc.subject transformation en
dc.title Sociální práce s osobami s mentálním postižením
dc.title.alternative Social Work with People with Mental Disabilities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with social work with mentally disabled people and their integration into a regular life and mainly through support for independent living. The theoretical part defines the concept of what mental disability is, and classifies single stages of mental disability and it also concentrates on the transformation of social services. It also describes the system of social care in the Czech Republic and concentrates on the question of possibility of transformation. The practical part explores the process of a transformation of mentally disabled people it is the shift from the social care institutions into a regular life.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38259
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
bušová_2015_dp.pdf 1.901Mb PDF View/Open None
bušová_2015_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
bušová_2015_vp.doc 82Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account