Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu sociálních pracovníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Hložková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31795
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce s rodinou. Zabývá se rodinou, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu a pomocí rozhovorů zjišťuje názor sociálních pracovníků na novelizaci zákona, která je platná od 1. 1. 2013.
dc.format 62 s.
dc.format.extent 2295788
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject ohrožené dítě cs
dc.subject novelizace zákona cs
dc.subject family en
dc.subject social-legal protection of children en
dc.subject endangered child en
dc.subject amendment to the Act en
dc.title Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu sociálních pracovníků
dc.title.alternative The Amendatory of the Act about Social and Legal Protection of Children from the Perspective of Social Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanuš, Daniel
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the issue of child protection and social work with families . It deals with family, authority child protection and the amendment to Act no. 359/1999 Coll., on social and legal pro-tection of children . The research is based on qualitative research and by interviewing social workers detects opinion on amending the law, which takes effect from 1. 1. 2013.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38263
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
hložková_2015_dp.pdf 2.189Mb PDF View/Open None
hložková_2015_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
hložková_2015_vp.pdf 200.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account