Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Hrdinová, Mariana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31796
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá sociální prací ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka. Konkrétně je cílem práce zjistit, jak zdravotně sociální pracovník vnímá svou práci a spolupráci s ostatními zdravotníky v rámci multidisciplinárního zdravotnického týmu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá obecně zdravotně sociální prací, její definicí, historií a specifiky. Dále vymezuje profesi a osobnost zdravotně sociálního pracovníka, jeho odbornou způsobilost, kompetence, náplň práce a seznamuje se zdravotně sociální prací v zahraničí. Praktická část se soustřeďuje na analýzu dat, která jsou zjištěna prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů realizovaných se zdravotně sociálními pracovníky ve vybraných nemocnicích Zlínského kraje.
dc.format 66 s.
dc.format.extent 2031798
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject multidisciplinární zdravotnický tým cs
dc.subject náhled cs
dc.subject pracovní náplň cs
dc.subject zdravotně sociální práce cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject multidisciplinary health care team en
dc.subject view en
dc.subject job content en
dc.subject social work in health care en
dc.subject health care social worker en
dc.title Sociální práce ve zdravotnictví z pohledu zdravotně sociálního pracovníka
dc.title.alternative Social Work in Health Care from the Perspective of Health Care Social Worker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with social work in health care from the perspective of health care social worker. Specifically, this thesis aims to find out how health care social worker perceives his work and cooperation with other health care professional within the multidisciplinary health care team. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with social work in health care in general, its definition, history and specifics. Further it defines the profession and personality of health care social worker, his expert qualification, competences, job content and introduces the social work in health care abroad. The practical part focuses on analysis of data that are detected through semi-structured interviews and realized with health care social workers in selected hospitals of Zlín region.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38264
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
hrdinová_2015_dp.pdf 1.937Mb PDF View/Open None
hrdinová_2015_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
hrdinová_2015_vp.pdf 200.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account