Role zdravotně sociálního pracovníka na gynekologicko-porodnickém oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role zdravotně sociálního pracovníka na gynekologicko-porodnickém oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Kovaříková, Lada
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:52Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31797
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu Role zdravotně sociálního pracovníka na gynekologicko-porodnickém oddělení. Práce je rozdělena na dvě části, které jsou tvořeny částí teoretickou a částí praktickou. Teoretická část je zaměřena na zdravotně sociální práci na gynekologicko-porodnickém oddělení a na náplň práce zdravotně sociálního pracovníka na tomto oddělení. Dále se zabývá osobností zdravotně sociálního pracovníka a spoluprací zdravotně sociálního pracovníka s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Praktická část je tvořena formou kvalitativního výzkumu, ve kterém byla využita technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum je realizován se čtyřmi pracovnicemi v nemocnicích, které vykonávají zdravotně sociální práci na gynekologicko-porodnickém oddělení. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty výsledky výzkumu.
dc.format 65
dc.format.extent 1630908
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject zdravotně sociální práce cs
dc.subject orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject health and social worker en
dc.subject health and social work en
dc.subject authority for social and legal protection of children en
dc.subject social worker en
dc.title Role zdravotně sociálního pracovníka na gynekologicko-porodnickém oddělení
dc.title.alternative Role of Health Social Worker at the Department of Gynaecology and Obstetrics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the topic The Role of Health and Social Worker at Department of Gynecology and Obstetrics. The thesis is divided into two parts, which consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on health and social work at Department of Gynecology and Obstetrics and job descriptions of health and social worker at the department. It also deals with health and social worker personality, and health and social worker cooperation with the authority forsocial and legal protection of children. The practical part is made by means of qualitative research, which was used semistructured interview technique. Research is conducted in hospitals with four workers who carry out health and social work at Department of Gynecology and Obstetrics. In conclusion, the thesis summarizes the research results.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38265
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
kovaříková_2015_dp.pdf 1.555Mb PDF View/Open None
kovaříková_2015_op.doc 49.5Kb Unknown View/Open None
kovaříková_2015_vp.pdf 199.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account