Sociální připravenost dětí v dětských domovech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální připravenost dětí v dětských domovech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Frydrychová, Kristína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:53Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:53Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31800
dc.description.abstract Cílem práce bylo dotazníkovou formou získat data, která podrobnou analýzou ukazují sociální připravenost dětí v dětských domovech. V práci je popisována ústavní výchova, její historie, jednotlivá zařízení pro výkon ústavní péče a také jsou zde rozpracovány pojmy, jako například sociální psychika. Zabýváme se také strukturou ústavní péče v České republice, systémem a podporou náhradní rodinné péče a legislativním opatřením v této oblasti. Cílem empirické části této práce je poukázat na soubor nežádoucích jevů, které se mohou vyskytovat v ústavní výchově. Snažíme se přiblížit laické i odborné veřejnosti nejčastější patologické jevy objevující se u nefunkčních rodin.
dc.format 74 s. (97 015 znaků)
dc.format.extent 1870254
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální připravenost cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject sociální psychika cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject rodina cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Social readiness en
dc.subject institutional education en
dc.subject social psyche en
dc.subject substitute family care en
dc.subject children´s home en
dc.subject socially pathological effects en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject family en
dc.subject integration en
dc.title Sociální připravenost dětí v dětských domovech
dc.title.alternative Social Readiness of Children in Children's Homes
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of work was to obtain data in the form of questionnaire showing a detailed analysis of social readiness of children in children´s homes. The work descibes institutional education, its history, individual facilities for institutional care and also elaborated terms as e.g. social psyche. We also deal with structure of institutional care in the Czech Republic as well as system and support of substitute family care and legislative measure in this sphere. The aim of empirical part of this work is to show a complex of undesirable effects that may occur in institutional education. We try to inform both non-professsional and professional public about the most frequent pathological effects occurring in dysfunctional families.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38268
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
frydrychová_2015_dp.pdf 1.783Mb PDF View/Open None
frydrychová_2015_op.doc 57.5Kb Unknown View/Open None
frydrychová_2015_vp.doc 64.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account