Analýza vývoje odolnosti vůči stresu v průběhu studia u studentů zdravotnických oborů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vývoje odolnosti vůči stresu v průběhu studia u studentů zdravotnických oborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:54Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31807
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika stresu. Nejdříve je stres vymezen, poté následuje popis toho, jak vzniká, jak je prožíván a jak je zvládán. Pozornost je věnována i zdravotně sociálnímu pracovníkovi jako pomocníkovi pro zvládání stresových situací. Závěr teoretické části je věnován specifikům stresu při studiu vysoké školy a jeho zvládání. V praktické části se věnuji vyhodnocení a posouzení, zda jsou více ve stresu studenti prvních ročníků, nebo studenti třetích ročníků ústavu zdravotnických studií.
dc.format 47
dc.format.extent 3980448
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject eustres cs
dc.subject distres cs
dc.subject zvládání stresu cs
dc.subject odolnost vůči stresu cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject stres spojený se studiem vysoké školy cs
dc.subject zvládání stresu cs
dc.subject stress en
dc.subject eustress en
dc.subject distress en
dc.subject stress management en
dc.subject stress resistance en
dc.subject health and social workers en
dc.subject the stress associated with studying college en
dc.subject coping with stress en
dc.title Analýza vývoje odolnosti vůči stresu v průběhu studia u studentů zdravotnických oborů
dc.title.alternative Analysis of Development of Stress Resistance during Study: of Students in Medical Branches
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Markovičová, Kamila
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is examined in detail the issue of stress. Firstly stress is defined, followed by a description of how it arises, how it is experienced and how it is coped. Attention is also paid to the health social worker as an assistant for coping with stress. Conclusion of the theoretical part is devoted to the specifics of stress during university studies and its management. The practical part is devoted to evaluating and assessing whether that they are more stressed, eighter for first-year students, or students of third year of the Institute of Health Studies.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38277
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
navrátilová_2015_dp.pdf 3.796Mb PDF View/Open None
navrátilová_2015_op.doc 45.5Kb Unknown View/Open None
navrátilová_2015_vp.doc 40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account