Struktura zdravotní a sociální péče v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Struktura zdravotní a sociální péče v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Peňázová, Magda
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:54Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31808
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotní a sociální péče v České republice. Dále se také snaží přiblížit zákon o zdravotních a sociálních službách. Cílem bakalářské práce je informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice zdravotní a sociální péče v České republice, zkoumat aktuální situaci v obou vědních disciplínách a poukázat na jejich vzájemnou návaznost. Důraz je kladen na důležité etické a lidské aspekty. Práce je rozdělena na teoretickou část a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti zdravotní a sociální péče. Věnuje se také terminologickému vymezení zdravotní a sociální péče a jejich teoretickým východiskům. V praktické části jsem provedla dotazníkové šetření, jež podává zprávu o informovanosti laické a odborné veřejnosti o problematice zdravotní péče, sociální péče a zdravotně sociální péče.
dc.format 95 s. (17 338 znaků).
dc.format.extent 2935733
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject služby sociální péče cs
dc.subject zařízení zdravotní péče cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject health care en
dc.subject social welfare en
dc.subject social services en
dc.subject health care facilities en
dc.subject medical social worker en
dc.title Struktura zdravotní a sociální péče v České republice
dc.title.alternative Structure of Health and Social Care in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanuš, Daniel
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals, based on literature review, with Health and Social care in the Czech Republic, including legal background. The aim of the thesis is to inform professionals and the general public about health and social care in the Czech Republic, to examine the current situation in both disciplines and their relation to each other. Attention is also payed to the importance of ethical and human aspects. The nature of this work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts of health and social care. The theoretical part also deals with terminology and theoretical background. In the practical part, a survey was conducted, giving an overview of general and academic public literacy in the field of health care, social care and medical social care.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38278
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
peňázová_2015_dp.pdf 2.799Mb PDF View/Open None
peňázová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
peňázová_2015_vp.doc 50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account