Situace a události, které ovlivňují sebehodnocení zdravotně sociálních pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Situace a události, které ovlivňují sebehodnocení zdravotně sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Šišková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31809
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá situacemi a událostmi, které ovlivňují sebehodnocení zdravot-ně sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji co jsou to situace a události a jaké mohou v životě nastat. Dále popisuji pro-ces sebehodnocení, zabývám se zde popisem osobnosti, biologickým základem osobnosti, hodnocením a hodnotou a mínění o vlastní osobě. Praktická část byla realizována pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl určen studentům oboru zdravotně sociální pracovník. Výsledky praktické části vyhodnocují, které situace by nejvíce ovlivnili sebehodnocení zdravotně sociálních pracovníků.
dc.format 65
dc.format.extent 1830189
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject situace cs
dc.subject událost cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject situation en
dc.subject event en
dc.subject self-evaluation en
dc.subject health social workers en
dc.title Situace a události, které ovlivňují sebehodnocení zdravotně sociálních pracovníků
dc.title.alternative Situations and Events Influencing Self-Evaluation of Health Social Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed to deal with situations and events, which influencing self-evaluation of health social workers. This thesis is divided into two main parts theoretical part and practical part. In theoretical part I dealt with questions what are situations and what kind of situations can occur in real life. Then I describe the process of self- evaluation, description of personality, the biological fundamental of personality, evaluation and value and opinion about self. Practical part was realized by questionnaire survey. Questionnaire was designed for students of Health social workers. The results of practical part evaluate which situations could affect the self evaluation of health social workers.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38281
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
šišková_2015_dp.pdf 1.745Mb PDF View/Open None
šišková_2015_op.doc 47.5Kb Unknown View/Open None
šišková_2015_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account