Dítě z dysfunkční rodiny ve zdravotnickém zařízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě z dysfunkční rodiny ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Vítová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31811
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika dítěte z dysfunkční rodiny ve zdravotnickém zařízení. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaká zdravotně sociální péče je poskytovaná dětem z dysfunkčních rodin v nemocnicích a psychiatrických nemocnicích. V teoretické části bakalářské práce je vymezena problematika dysfunkční rodiny, definice, druhy, vybrané projevy dysfunkce rodiny syndrom CAN a jejich rizikové faktory. V práci je dále popsáno podezření na ohrožené dítě v rodině ve zdravotnickém zařízení a instituce a odborníci, kteří tuto problematiku řeší. Průzkum je proveden pomocí kvalitativního výzkumu na základě rozhovorů s pracovníky, kteří se setkávají s dysfunkčními rodinami.
dc.format 61 s. (127 507 znaků)
dc.format.extent 1495413
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dysfunkční rodina cs
dc.subject ohrožené dítě cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject zdravotně sociální práce cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject Dysfunctional family en
dc.subject threatened child en
dc.subject syndrom CAN en
dc.subject health social work en
dc.subject medical facility en
dc.title Dítě z dysfunkční rodiny ve zdravotnickém zařízení
dc.title.alternative Child from Dysfunctional Family in Medical Facility
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is child from dysfunctional family in medical facility. The main goal of this work is to determine what health social care is provided to the child from dysfunctional family in medical facility. In the theoretical part of bachelor thesis is specified the issue of dysfunctional family, definitions, kinds of dysfunctional family, selected display of dysfunction family syndrom CAN and their risk factors. In the thesis is also described suspicion of threatened child in family in medical facility and institutions and specialists, which are concerned with this issues. The surfy is carried out by using qualitative research on the basis of interviews with workers who meet with dysfunctional families.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 38283
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
vítová_2015_dp.pdf 1.426Mb PDF View/Open None
vítová_2015_op.doc 85.5Kb Unknown View/Open None
vítová_2015_vp.pdf 194.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account