Sociální izolace seniorů jako sociální problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální izolace seniorů jako sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Haničáková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:55Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31812
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na sociální izolaci seniorů, jako jednu ze sociálních determinant sociální participace, sociální integrace a zdraví seniorů. Senior se setkává v této fázi lidského života s řadou životních krizí, které mohou vést k pocitům úzkosti, nízkého sebevědomí nebo k sociální izolaci a následně mohou negativně ovlivnit jeho fyzické a psychické zdraví. Tato práce představuje různé názory na sociální izolaci a klade otázku, co převážně způsobuje sociální izolaci seniorů a jak senioři tuto psychickou zátěž prožívají.
dc.format 68
dc.format.extent 1846255
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject osamělost cs
dc.subject senioři cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject sociální participace cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject interpersonální vztahy cs
dc.subject social isolation en
dc.subject loneliness en
dc.subject seniors en
dc.subject risk factors en
dc.subject social participation en
dc.subject social support en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.title Sociální izolace seniorů jako sociální problém
dc.title.alternative Social Isolation of Seniors as a Social Issue
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ondrejkovič, Peter
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on social isolation of seniors as one of the social determinants to social participation, social integration and health of seniors. Senior meets several life crisis in this period of human life, which might lead towards the feelings of anxiety, low self-esteem or to the social isolation and consequently they can negatively influent seniors physical and psychical health. This thesis introduced various opinions on social isolation and brings the question what causes the social isolation of seniors predominantly and how seniors are coping with this psychic stress.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38284
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
haničáková_2015_dp.pdf 1.760Mb PDF View/Open None
haničáková_2015_op.docx 53.71Kb Unknown View/Open None
haničáková_2015_vp.doc 61.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account