Život pohledem mandlových očí: Downův syndrom jako sociální handicap

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život pohledem mandlových očí: Downův syndrom jako sociální handicap

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Horáková, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31817
dc.description.abstract Diplomová práce Život pohledem mandlových očí: Downův syndrom jako sociální handicap se zabývá příčinami a formami Downova syndromu a charakteristickými znaky jedinců s tímto specifickým druhem postižení. Analyzuje problematiku sociálního handicapu a zaměstnávání těchto osob, popisuje práva a rovněž vymezuje sociální služby, které přispívají ke kvalitě života rodin s handicapovaným dítětem. Empirická část práce se zabývá zjištěním, nakolik pociťují pečující osoby i samotní jedinci, že jsou díky Downovu syndromu vyloučení ze společnosti a jak se změnila kvalita jejich života a fungování chodu rodiny. V neposlední řadě se budeme zabývat skutečností, zda rodiny s handicapovaným dítětem shledávají současnou podobu systému sociálních služeb a podpory za dostatečnou či nikoliv.
dc.format 116 s. (222 523 znaků).
dc.format.extent 635615
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject sociální handicap cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject pracovní uplatnění cs
dc.subject seberealizace cs
dc.subject samostatný život cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Down´s Syndrome en
dc.subject social disability en
dc.subject quality of life en
dc.subject job placement en
dc.subject self-fulfillment en
dc.subject inde-pendent living en
dc.subject social services en
dc.subject social exclusion en
dc.subject integration en
dc.title Život pohledem mandlových očí: Downův syndrom jako sociální handicap
dc.title.alternative Life through the Almond Eyes: Down´s Syndrome as a Social Disability
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated Following thesis called "Life through almond eyes: Down´s Syndrome as Social Disability" deals with root causes and various forms of Down Syndrome and also describes characte-ristics ofpeople suffering from that specific type of disability. It analyzes all types of issues caused by social handicap syndrome, furthermore describes rights and issues of employ-ment such persons and also defines social services, which contribute to quality of family life with a handicapped child. The empirical part deals with findings how much feel care-givers and/or social workers and affected individuals who are eliminated form the common society due to the Down Syndrome. It also describes how was changed their quality of life and common life of whole family. Finally the thesis covers area about the life with handi-capped children and facts about current situation which is cover by question if the quality of social services is sufficient or not.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38289
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2015_dp.pdf 620.7Kb PDF View/Open None
horáková_2015_op.docx 23.16Kb Unknown View/Open None
horáková_2015_vp.docx 18.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account