Návrat zletilých klientů do výchovného ústavu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrat zletilých klientů do výchovného ústavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Hradecký, Dušan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:56Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31818
dc.description.abstract Tato práce se zabývá novým fenoménem poslední doby a tím je návrat zletilých klientů zpět do výchovného ústavu. Tento fenomén nebyl doposud zkoumán. Cílem práce bylo zjistit, jak klienti prožívají a jak se adaptují na proces zpětného návratu do zařízení. Výzkumná část je rozdělena do dvou celků přičemž první celek se zabývá přípravou a samotným odchodem klientů za zařízení a druhý celek se věnuje jejich návratu a samotné adaptaci. Provedeným výzkum jsme dospěli k závěru, že je nutné věnovat více času odpovědné přípravě klientů na odchod do samostatného života.
dc.format 72
dc.format.extent 1219307
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchovný ústav cs
dc.subject příprava na odchod cs
dc.subject rizika ústavní péče cs
dc.subject úspěšná resocializace cs
dc.subject postoje cs
dc.subject návrat do zařízení cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject co jsem dělal cs
dc.subject jsem připraven cs
dc.subject realita cs
dc.subject proč jsem se vrátil cs
dc.subject adaptace po návratu cs
dc.subject educational institute en
dc.subject preparing to leave en
dc.subject the risk of institutionalization en
dc.subject successful resociali-tion en
dc.subject attitudes en
dc.subject return to the facility en
dc.subject an adaptation of what I was doing en
dc.subject I'm ready en
dc.subject reality en
dc.subject why I came back en
dc.subject after returning adaptation en
dc.title Návrat zletilých klientů do výchovného ústavu
dc.title.alternative Returning Adult Clients to Educational Care Institution
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This paper deals with a new phenomenon of recent times and that is the return of adult clients back into the educational institution. This phenomenon has not been studied. The aim of the study was to determine how clients experience and how they adapt to the process of re-entry into the facility. You-exploration part is divided into two parts with the first unit deals with the preparation and hamlets-retirement of clients per device, and the second unit is devoted to their return and the actual Adapta-ci. Carried out the research, we concluded that it is necessary to devote more time to prepare clients responsible for the departure of independent life.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38290
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
hradecký_2015_dp.pdf 1.162Mb PDF View/Open None
hradecký_2015_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
hradecký_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account