Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Moravské sklárny Květná s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Moravské sklárny Květná s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Polanský, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:37:39Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3182
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám marketingovým řízením a zvýšením konkurence-schopnosti firmy Moravské sklárny Květná s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické zpracování poznatků z oblasti konkurenceschopnosti a jednotlivých nástrojů marketingového mixu. V praktické části se zabývám podrobnou analýzou současného stavu marketingového řízení společnosti a marketingovým mixem Moravských skláren Květná. V projektové části se snažím poskytnou návrhy a doporučení zvláště v oblasti cenové politiky a distribuce. Práce je zakončena nákladovou a rizikovou analýzou. cs
dc.format 96 s., 5 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 2857309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject STEP analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject sklářský průmysl cs
dc.subject užitkové sklo cs
dc.subject Competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject Porter analysis of five competition forces en
dc.subject STEP analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject produkt en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject communication mix en
dc.subject glass industry en
dc.subject functional glass en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Moravské sklárny Květná s.r.o. využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Project of competitiveness increasing of the company Moravské sklárny Květná s.r.o. by using the tools of a marketing mix en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zderčík, Antonín
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated Masters thesis is engaged in the marketing management and increasing competitiveness of firm Moravské sklárny Květná s.r.o. A first part is focused on description of theoretical aspects of competitiveness and individual components of the marketing mix. In a practical part, I deal with a detailed marketing analyse of company and marketing mix of Moravské sklárny Květná. In project part I provide proposals and recommendations especially in pri-ce policy and distribution. The thesis is concluded with a hazard operation and cost study. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6063
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
polanský_2007_dp.pdfBlocked 2.724Mb PDF View/Open
polanský_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
polanský_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account