Další profesní vzdělávání sociálních pracovníků Úřadu práce ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Další profesní vzdělávání sociálních pracovníků Úřadu práce ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera
dc.contributor.author Kolaříková, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:28:59Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31832
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků úřadu práce. Teoretická část práce vymezuje pojmy a teoretická východiska z oblasti celoživotního vzdělávání a profesního vzdělávání. Velká pozornost je zaměřena také na proces systematického vzdělávání pracovníků v organizaci a jeho jednotlivé fáze. Dále se věnuje vzdělávání sociálních pracovníků, konkrétně pak systému profesního vzdělávání sociálních pracovníků úřadu práce. Empirická část práce zkoumá názory sociálních pracovníků úřadu práce na další profesní vzdělávání a to za pomoci kvantitativní výzkumné metody. Výstupem práce je shrnutí výsledku výzkumu a doporučení pro zefektivnění systému profesního vzdělávání sociálních pracovníků úřadu práce.
dc.format 119 s. (176189 znaků)
dc.format.extent 3103269
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject další profesní vzdělávání cs
dc.subject systematické vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací akce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject lifelong learning en
dc.subject adult education en
dc.subject further professional education en
dc.subject systematic education en
dc.subject educational events en
dc.subject social workers en
dc.subject labor office en
dc.title Další profesní vzdělávání sociálních pracovníků Úřadu práce ČR
dc.title.alternative Further Professional Education of Social Workers of the Labor Office of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with further professional education of social workers in the labor office. Theoretical part of this thesis defines the concepts and theoretical bases from sphere of lifelong learning and professional education. Great attention is focused on the process of systematic education of workers in the organization and its successive phases. In addition, it dedicated to education of social workers, specifically then to the system of professional education of social workers in the labor office. The practical part of this thesis explores opinions of social workers in the labor office on further professional education with the help of a quantitative research method. The result of this thesis is a summary of the outcome of the research and recommendations for improving the system of professional education of social workers in the labor office.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38307
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-16
local.subject další vzdělávání cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject continuing education en
local.subject social workers en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View Description
kolaříková_2015_dp.pdf 2.959Mb PDF View/Open None
kolaříková_2015_op.docx 19.62Kb Unknown View/Open None
kolaříková_2015_vp.docx 21.10Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account