Informovanost veřejnosti o paliativní a hospicové péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost veřejnosti o paliativní a hospicové péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Kurová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:01Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31842
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou umírání, smrti, paliativní péčí a hospici. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku pojmů, které se týkají umírání a smrti, paliativní péče, jejího rozvoje, rozdělení a forem. Věnuje se informovanosti veřejnosti o paliativní péči, vzdělávání zdravotníků v této oblasti a vztahu mezi paliativní péčí a sociální pedagogikou. Dále se zabývá hospici a hospicovým hnutím v České republice i ve světě, legislativou a financováním. Praktická část diplomové práce je tvořena kvantitativním výzkumem zjišťujícím formou dotazníkového šetření informovanost veřejnosti o paliativní péči, názor na léčbu nevyléčitelně nemocných a eutanázii, na existenci hospiců a jejich důležitost. V závěru diplomové práce jsou shrnuty poznatky získané z výzkumu a navrhnuta řešení nedostatků v oblasti paliativní péče, která z něj vyplynula.
dc.format 106 s.
dc.format.extent 3280491
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nemoc cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject eutanázie cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject disease en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.subject euthanasia en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice en
dc.subject public en
dc.subject education en
dc.title Informovanost veřejnosti o paliativní a hospicové péči
dc.title.alternative Public Awareness of Palliative and Hospice Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issues of dying, death, palliative care and hospices. The theoretical part focuses on characterization of concepts related to dying and death, palliative care, its development, division and forms. It concentrates on the public awareness of palliative care, education of health workers in this sphere and the relation between palliative care and social pedagogy. Next it deals with the hospices and the hospice movement both in the Czech Republic and in the world, its legislature and funding. The gist of the practical part of the diploma thesis is formed by a quantitative research done through a questionnaire survey, trying to find out the public awareness of palliative care, public opinion on treatment of incurably ill patients and euthanasia, on the existence of hospices and their importance. The conclusion of the diploma thesis summarizes the findings obtained from the research and the proposals how to tackle the deficiencies in the sphere of palliative care, resulting thereof.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38321
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kurová_2015_dp.pdf 3.128Mb PDF View/Open None
kurová_2015_op.docx 18.84Kb Unknown View/Open None
kurová_2015_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account