Mapování názorů rodičů a učitelek na postavení zájmové činnosti v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mapování názorů rodičů a učitelek na postavení zájmové činnosti v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Jančářová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:04Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31854
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zmapování názorů na postavení zájmové činnosti v mateřské škole, a to jak z pohledu učitelek, tak i rodičů. V teoretické části je vymezen pojem zájmová činnost, specifikováno začlenění zájmové činnosti do denního režimu v mateřské škole a také nastíněny přínosy či úskalí, které tato činnost přináší. Zabývá se též možnostmi a způsoby komunikace mezi mateřskou školou a rodiči. K realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Data byla získána metodou polostrukturovaného interview. Tímto způsobem bylo shromážděno poměrně široké spektrum informací a názorů na začlenění zájmové činnosti do výchovně-vzdělávacího programu mateřské školy jak z pohledu učitelek, tak i z pohledu rodičů. Obě skupiny se shodují, že se jedná o nadstandardní aktivitu. Rodiče ji vyhledávají a využívají. Učitelky naopak argumentují tím, že její obsah kopíruje činnosti zařazené do výchovně-vzdělávacího programu a tudíž se jim jeví jako nadbytečné.
dc.format 65 s. (114 665 znaků)
dc.format.extent 2565812
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zájem cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kritérium výběru cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject interest en
dc.subject leisure activity en
dc.subject communication en
dc.subject selection criterion en
dc.subject kindergarten en
dc.title Mapování názorů rodičů a učitelek na postavení zájmové činnosti v mateřské škole
dc.title.alternative The survey mapping parents and teachers opinions on the status of activity of interest in nursery schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis maps parent and teacher opinions on the status of leisure activities in kindergar-ten. The first theoretical part defines the term "leisure aktivity" and specifies its integration into the daily regime in the kindergarten. It outlines benefits and difficulties connected to those activities and it also looks into ways of communication between kindergarten staff and parents. The qualitative research strategy has been used to perform the survey. Data were obtained by semi-structured interview. I managed to gather quite a lot of information about the inte-gration of leisure activities into the kindergarten education program from parent as well as teacher point of view. Both groups concurred that it is an extra activity. Parents seek it and make use of it. Teachers see it as redundant as it copies the activities already included in the kindergarten education program.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38334
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
jančářová_2015_dp.pdf 2.446Mb PDF View/Open None
jančářová_2015_op.docx 17.54Kb Unknown View/Open None
jančářová_2015_vp.docx 20.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account