Hra jako jedna z možností výtvarné tvorby dětí v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hra jako jedna z možností výtvarné tvorby dětí v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krajcarová, Jana
dc.contributor.author Jiřikovská, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:04Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31855
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je popsat hru jako jednu z možností výtvarné tvorby dětí v mateřské škole. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na význam hry v předškolním věku, její propojení s výtvarnou tvorbou a na ukotvení výtvarné výchovy v RVP PV. Teoretická východiska byla podkladem pro navržení souboru výtvarných her, který byl podrobně popsán v praktické části práce. Je zde také popsána realizace a následná evaluace souboru výtvarných her.
dc.format 74 s. (88 672 znaků)
dc.format.extent 4878129
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětská hra cs
dc.subject výtvarná tvorba cs
dc.subject výtvarná výchova cs
dc.subject dětská kresba cs
dc.subject children's game en
dc.subject art work en
dc.subject art education en
dc.subject children's drawing en
dc.title Hra jako jedna z možností výtvarné tvorby dětí v mateřské škole
dc.title.alternative The game as a one form of children art creation in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to describe the game as a one form of children art creation in kindergarten. The work consists of two main parts, theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the importance of play in preschool, its connection with artistic creation and anchoring of art education in RVP PV. Theoretical background was the basis for the proposed set of art games, which was described in detail in the practical part. It also describes the implementation and subsequent evaluation file art games.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38335
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
jiřikovská_2015_dp.pdf 4.652Mb PDF View/Open None
jiřikovská_2015_op.docx 18.50Kb Unknown View/Open None
jiřikovská_2015_vp.docx 19.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account