Využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově v podmínkách mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově v podmínkách mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Jurásková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:05Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31856
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je představit možnosti práce s odpadovým materiálem v podmínkách mateřské školy. V bakalářské práci je charakterizováno pojetí v kurikulu pro předškolní vzdělávání. Dále také pojetí environmentální výchovy. Obě výchovné oblasti jsou analyzovány a také představeny čtenáři ve svých průnicích. V praktické části bakalářské práce je prezentován návrh výtvarného projektu s využitím odpadového materiálu pro děti předškolního věku, který byl ověřen v praxi. Na základě reflexe byla zpracována evaluace projektu.
dc.format 93 s. (100 727 znaků)
dc.format.extent 7116761
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výtvarná výchova cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject odpadový materiál cs
dc.subject projekt cs
dc.subject kurikulum cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject art education en
dc.subject environmental education en
dc.subject preschool education en
dc.subject waste material en
dc.subject project en
dc.subject curriculum en
dc.subject framework educational program en
dc.title Využití odpadového materiálu ve výtvarné výchově v podmínkách mateřské školy
dc.title.alternative Utilization of waste material in art education in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is to present the possibilities of working with waste ma-terial in conditions of kindergarten. This thesis characterizes main concept in the curriculum for pre-school education. It also describes the concept of environmental education. Both of these educational fields are analyzed and presented to readers in their pervasion. The practical part of the thesis presents the concept of art project with waste mate-rial for preschool children, which has been verified in practice. On the basis of reflection has been prepared evaluation of the project.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38336
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
jurásková_2015_dp.pdf 6.787Mb PDF View/Open None
jurásková_2015_op.docx 19.91Kb Unknown View/Open None
jurásková_2015_vp.docx 17.60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account