Výhody a nevýhody úzkých vztahů mateřské školy a rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výhody a nevýhody úzkých vztahů mateřské školy a rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Rafajová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31862
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce jsou výhody a nevýhody úzkých vztahů mateřské školy a rodiny. Práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části jsou rozpracována témata zabývající se vývojem vztahů mateřské školy a rodiny na personální úrovni. Tato témata byla zaměřena na učitelku mateřské školy, která je nezbytným činitelem výchovně-vzdělávacího procesu, a její názory jsou pro tuto práci stěžejní. Poté jsme se zaměřili na rodiče, kteří jsou hlavními aktéry při utváření úzkého vztahu. Ve výzkumné části prostřednictvím polostrukturovaného interwiev učitelky sdělo-valy své názory, které se týkaly vzájemným vztahů. Následně zjištěná data byla sumarizo-vána, vyhodnocena a také interpretována. Ze sdělení učitelek jasně vyplývá důležitost bu-dování úzkých vztahů v předškolním vzdělávání.
dc.format 58 s. (96 999 znaků)
dc.format.extent 2222200
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Učitelka mateřské školy cs
dc.subject rodič cs
dc.subject úzký vztah mezi učitelkou a rodičem cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject Nurseryschool teacher en
dc.subject parent en
dc.subject relationships between eacher and parent en
dc.subject comunication en
dc.subject cooperation en
dc.title Výhody a nevýhody úzkých vztahů mateřské školy a rodiny
dc.title.alternative Advantages and disadvantages of close relationships of nursery school and family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are the advantages and disadvantages of close relationships between kindergartens and families. The character of this work is theoretical and also em-pirical. In the theoretical part are elaborated topics, which were addressed to the develop-ment of kindergarten-family relationship, even on the personal level. The subject here was the teacher, who is an essential factor in the educational process, and whose opinions are fundamental for this work. The further object were the parents, which are the main initia-tors of a close relationship. The research part consists of half-structured interviews focused on teachers' opinions on presented issues. The collected data were summarized, elaborated and interpreted. The necessity of close relationships establishment in the preschool educa-tion follows from the data collected.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38345
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
rafajová_2015_dp.pdf 2.119Mb PDF View/Open None
rafajová_2015_op.docx 19.04Kb Unknown View/Open None
rafajová_2015_vp.docx 20.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account