Možnosti mentoringu učitelů v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti mentoringu učitelů v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Rebendová, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:06Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31863
dc.description.abstract Centrem pozornosti této bakalářské práce je oblast mentoringu jako jedné z forem profesního rozvoje učitelů v mateřské škole. Mentoring je v posledních letech intenzivněji zkoumanou a používanou strategií nejen v podnicích, ale i v oblasti školství a tedy i v mateřské škole. Proto se tato práce zaměřuje na obecnou rovinu mentoringu, vztahy v něm a možnou podporu, kterou poskytuje začínajícím učitelům. Praktická část ji objasňuje na základě analýzy polostrukturovaných interview provedených s ředitelkami mateřských škol z Jihomoravského kraje. Interpretace získaných dat poukazuje na to, jaké názory mají ředitelé mateřských škol na mentoring v mateřských školách a na jeho začleňování do tohoto prostředí.
dc.format 66 s. 109 700 znaků
dc.format.extent 1080393
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentoring cs
dc.subject mentor cs
dc.subject začínající učitel cs
dc.subject profesní rozvoj učitelů cs
dc.subject mentoring en
dc.subject mentor en
dc.subject beginning teacher en
dc.subject professional development of teachers en
dc.title Možnosti mentoringu učitelů v mateřské škole
dc.title.alternative Options mentoring teachers in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated Main focus of this Bachelor's thesis is the area of mentoring as a form of professional development for teachers in kindergarten. Mentoring in recent years is intensively researched as a strategy used not only in industry and corporations but also in education systems and thus also in kindergarten. Therefore, this work focuses on mentoring itself, relationships in it generally and possible support provided to beginning teachers. The practical part explains topic based on the analysis performed half-structured interview with the directors of kindergartens from the Southern Moravia Region. Interpretation of collected data points out what opinions directors of kindergartens have on mentoring in kindergartens and its integration into this environment.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38346
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-29
local.subject předškolní pedagogové cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject mentoring cs
local.subject preschool teachers en
local.subject kindergartens en
local.subject mentoring en


Files in this item

Files Size Format View Description
rebendová_2015_dp.pdf 1.030Mb PDF View/Open None
rebendová_2015_op.docx 16.70Kb Unknown View/Open None
rebendová_2015_vp.docx 18.08Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account