Rozvoj komunikačních dovedností dětí v mateřské škole prostřednictvím her na odbourání ostychu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj komunikačních dovedností dětí v mateřské škole prostřednictvím her na odbourání ostychu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Varmužová, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:09Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:09Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31873
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů komunikace, komunikační dovednost a kompetence, jazyk a řeč. Dále je v ní rozpracován psychomotorický, kognitivní vývoj dítěte, vývoj řeči a narušená komunikační schopnost. Zabývá se také hrou, jejím vývojem a významem v předškolním věku. Praktická část dokládá návrh souboru her na rozvoj komunikačních dovedností, následně pak jeho ověření. Závěrečná evaluace nabízí pohled na soubor her ze strany učitelky, dětí a i autorky bakalářské práce.
dc.format 50 s. (60 838 znaků)
dc.format.extent 1847672
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační kompetence cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject hra cs
dc.subject communication en
dc.subject communicative competence en
dc.subject preschool age children en
dc.subject play en
dc.title Rozvoj komunikačních dovedností dětí v mateřské škole prostřednictvím her na odbourání ostychu
dc.title.alternative Development of communication skills of children in kindergarden using games to eliminate shyness
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part is focused on defining the concepts of communication, communication skill and competence, language and speech. It is processed psychomotor and cognitive development of the child, speech development and communication disorder. It also discusses the play, it´s development and importance of preschool age. The practical part includes a proposal and a verification of a draft set of game to develop communication skills. The final evaluation offers a view of the game set by the preprimary teacher, preschool children and even the author of the thesis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38357
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
varmužová_2015_dp.pdf 1.762Mb PDF View/Open None
varmužová_2015_op.docx 15.68Kb Unknown View/Open None
varmužová_2015_vp.docx 19.94Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account