The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Ryšavá, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:12Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31887
dc.description.abstract Společnost v průběhu progresivní éry čelila mnohým změnám a zmocňoval se jí pocit, že ztrácí kontrolu. Mnoho žen věřilo, že je jejich povinností vyčistit společnost od příkoří industrializace a urbanizace, jakým byla např. dětská práce, skrze různá hnutí, kluby nebo odbory. Brzy si uvědomily, že jejich vliv byl omezený a došly k závěru, že řešením by mohlo být ženské volební právo,které by jim poskytlo příležitost ovlivnit společnost a aktivně vstoupit do politiky. V průběhu progresivní éry se myšlenka důležitosti volebního práva rozšířila mezi ženy ze všech společenských tříd, které začaly spolupracovat s cílem obdržení volebního práva. Ženy chtěly získat kontrolu nad svými životy a jejich úsilí nepolevilo ani v průběhu I. světové války, když se staly zásadní pracovní sílou nejen v Americe, ale take v armádě. Ženy získaly volební právo roku 1920.
dc.format 65 401 znaků
dc.format.extent 1271474
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ženy cs
dc.subject ženské volební právo cs
dc.subject společnost cs
dc.subject progresivní éra cs
dc.subject volební právo cs
dc.subject Devatenáctý dodatek Ústavy Spojených států cs
dc.subject women en
dc.subject women's suffrage en
dc.subject society en
dc.subject Progressive Era en
dc.subject progressives en
dc.subject suffrage en
dc.subject enfranchisement en
dc.subject the Nineteenth Amendment en
dc.subject clubwomen en
dc.subject social work en
dc.title The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response
dc.title.alternative The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated Society in the Progressive Era had to face many changes and felt like it was losing control. Many women believed it was their duty to clean society from the evils of industrialization and urbanization, such as child labor, via various clubs, settlement movements or even unions. They soon realized that their power to influence events was limited and came to the conclusion that the solution might be women's enfranchisement, as it would give them the opportunity to truly make a difference in society and actively enter politics. In the Progressive Era, the importance of suffrage spread among women of all social classes who started cooperating in order to win the vote. Women wished to gain control over their lives and continued their efforts even during World War I, when they became an important workforce in America, and also in the military. Women finally won the vote in 1920.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38374
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-05


Files in this item

Files Size Format View Description
ryšavá_2015_dp.pdf 1.212Mb PDF View/Open None
ryšavá_2015_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
ryšavá_2015_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account