The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trčková, Dita
dc.contributor.author Smolčáková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:12Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:12Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31889
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy v souladu s ženskými stereotypy a v jakých rolích nejčastěji ženy zobrazují. Teoretická část vysvětluje pojem gender a k němu vztahující se pojmy, tj. genderová identita, genderová role, genderové stereotypy a genderový jazyk žen. Součástí teoretické části je rovněž popis ženských časopisů a seznámení čtenáře s konkrétními analyzovanými časopisy. Tuto část uzavírá objasnění pojmů týkajících se diskurzivní analýzy. Praktická část analyzuje sestavený korpus vybraných článků z časopisů na základě předem definovaných sociolingvistických hledisek. Tato část dále zkoumá obraz ženy, který je předkládán čtenáři.
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1266441
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stereotypy cs
dc.subject role ženy cs
dc.subject obraz ženy cs
dc.subject ženský časopis cs
dc.subject Cosmopolitan cs
dc.subject Elle cs
dc.subject titulní stránka cs
dc.subject diskurz cs
dc.subject diskurzivní analýza cs
dc.subject stereotypes en
dc.subject women's roles en
dc.subject women's image en
dc.subject women's magazines en
dc.subject Cosmopolitan en
dc.subject Elle en
dc.subject front cover en
dc.subject discourse en
dc.subject discourse analysis en
dc.title The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis
dc.title.alternative The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze the British editions of magazines Elle and Cosmopolitan in an effort to examine modern representation of women, which is created by those two magazines. It studies whether the magazines are in accordance with women's stereotypes and examines roles in which women are shown. The theoretical part explains term gender and terms related to it, i.e. gender identity, gender role, gender stereotypes and gendered language. This is followed by the description of women's magazines and familiarization of the reader with analyzed magazines. The theoretical part is concluded with description of terms related to the discourse analysis. The practical part analyzes selected corpus of magazines articles from a sociolinguistic perspective. It examines representation of women offered in magazines.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38377
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-06
local.subject ženské časopisy cs
local.subject časopisy anglicky psané cs
local.subject postavení žen cs
local.subject mediální obraz cs
local.subject ženy cs
local.subject women’s magazines en
local.subject English language journals en
local.subject status of women en
local.subject media coverage en
local.subject medial view en
local.subject women en


Files in this item

Files Size Format View Description
smolčáková_2015_dp.pdf 1.207Mb PDF View/Open None
smolčáková_2015_op.doc 48Kb Unknown View/Open None
smolčáková_2015_vp.doc 49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account