Program na rozvoj předčtenářských dovedností dětív MŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program na rozvoj předčtenářských dovedností dětív MŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Komůrková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:13Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31893
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozvojem předčtenářských dovedností dětí v mateřské škole. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce představuje koncept teoretických východisek týkajících se gramot-nosti, čtenářské gramotnosti, funkční gramotnosti, předčtenářské gramotnosti a představuje strategie na rozvoj předčtenářských dovedností dětí v mateřské škole. V praktické části práce je představen návrh programu "Rozvoj předčtenářských dovedností dětí pomocí pohádek", jeho ověření v praxi mateřské školy. Závěrečná evaluace programu nabízí pohled na program ze strany učitelky mateřské školy, jako pozorovatele a pohled autorky bakalářské práce.
dc.format 51 s. (77 716 znaků).
dc.format.extent 1257892
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gramotnost cs
dc.subject funkční gramotnost cs
dc.subject předčtenářská gramotnost cs
dc.subject čtenářská gramotnost cs
dc.subject Literacy en
dc.subject functional literacy en
dc.subject early literacy en
dc.subject reading literacy en
dc.title Program na rozvoj předčtenářských dovedností dětív MŠ
dc.title.alternative Program to develop pre-reading skills of children in preschool education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis deals with the development of early literacy among children in pre-school education. The thesis is divided to a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces the concept of theoretical principles of literacy, functional literacy, early literacy and presents strategies for developing early literacy skills of children in preschool education. In the practical part introduces a design program "Development of early literacy skills of children through fairytales", its verification in practice kindergarten. The final evaluation of the program offers a view of the program by kindergartener, as obser and the view of the author of the thesis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38388
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
komůrková_2015_dp.pdf 1.199Mb PDF View/Open None
komůrková_2015_op.docx 18.67Kb Unknown View/Open None
komůrková_2015_vp.docx 16.78Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account