Zájem nezaměstnaných o aktivní nástroje politiky zaměstnanosti a trhu práce ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zájem nezaměstnaných o aktivní nástroje politiky zaměstnanosti a trhu práce ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Lužíková, Irena
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:14Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31899
dc.description.abstract V teoretické části této diplomové práce se zabývám nezaměstnaností a jejími širokými souvislostmi. Předkládám zde obecné informace a statistické údaje o nezaměstnanosti v ČR a ve Zlínském kraji, vymezuji její vliv na život jedince i celé společnosti a uvádím výčet skupin obyvatel, které mohou být nezaměstnaností ohroženy nejvíce. Jsou zde rovněž přiblíženy jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které vedou ke snižování ne-zaměstnanosti a umožňují nezaměstnaným lepší uplatnění na trhu práce. Uvedený teoretický rámec posloužil jako důležitý základ pro výzkum, který popisuji v praktické části této práce. Předmětem výzkumu je zjištění zájmu a informovanosti nezaměstnaných o nástrojích aktivní politiky a jejich využívání. Jako prostředek k získání těchto informací bylo zvoleno dotazníkové šetření.
dc.format 94 s. (163 761 znaků)
dc.format.extent 1149340
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zájem cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject nástroje aktivní politiky zaměstnanosti cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject interest en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment policy en
dc.subject active employment policy instruments en
dc.subject requalification en
dc.title Zájem nezaměstnaných o aktivní nástroje politiky zaměstnanosti a trhu práce ve Zlínském kraji
dc.title.alternative The Interest of the Unemployed in the Active Employment Policy Instruments and the Labour Market in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis deals with unemployment and its wide context. In the first part general information and statistical data on unemployment in the Czech Republic and in the Zlin region are presented. I also define its impact on the lives of individuals and entire society and mention a list of social groups that may be most vulnerable to unemployment. Some of the active employment policy instruments that can lead to lower unemployment and better use of the the unemployed in the labor market are described. This theoretical framework was an important basis for a research which is described in the practical part of this work. The object of the research is to determine an awareness and interest of the unemployed in policy instruments and their use. To obtain this information a survey has been selected.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38400
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
lužíková_2015_dp.pdf 1.096Mb PDF View/Open None
lužíková_2015_op.docx 19.27Kb Unknown View/Open None
lužíková_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account