Duševní nemoci a jejich psychosociální dopady do rodinného prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Duševní nemoci a jejich psychosociální dopady do rodinného prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Machálek, Radek
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:14Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31901
dc.description.abstract Cílem práce je zjistit, jakým způsobem duševní onemocnění vnímá rodina duševně nemocné-ho. Dalším cílem práce je zjistit, jaké psychosociální dopady má onemocnění na kvalitu života jeho rodiny. Dále se soustřeďujeme na vyhodnocení subjektivního pohledu aspektů v oblasti vnímání vlastního zdraví, rodinných vztahů, zaměstnání, trávení volného času a pocitu bezpečí. Teoretická část charakterizuje rodinu, onemocnění, jeho příčiny, příznaky, vznik, formy, diagnostiku a léčbu. V práci se také věnujeme kvalitě života, její definici a pojetí. Praktickou část práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření, jehož základem je technika narativního rozhovoru.
dc.format Celkem 92 s. (164 232 znaků)
dc.format.extent 1816778
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject duševní onemocnění cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject Family en
dc.subject mental en
dc.subject illness quality of life en
dc.subject schizophrenia en
dc.title Duševní nemoci a jejich psychosociální dopady do rodinného prostředí
dc.title.alternative Mental Illness and its Psycho-Social Impacts on the Family Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The aim is to determine how mental illness is perceived mentally ill family-ho. Another aim is to investigate the psychosocial implications of the disease on quality of life for his family. Next, we focus not evaluate subjective view aspects of perception of their own he-alth, family relationships, employment, leisure and sense of security. The theoretical part characterizes the family, illness, its causes, symptoms, origin, forms, diagnosis and treat-ment. The paper also addresses the quality of life, its definition and concept. The practical part consists of qualitative research, based on a semistructured interview technice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38402
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
machálek_2015_dp.pdf 1.732Mb PDF View/Open None
machálek_2015_op.docx 20.41Kb Unknown View/Open None
machálek_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account