Vztah středoškolských studentů technických oborů k dobrovolnictví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztah středoškolských studentů technických oborů k dobrovolnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Mališková, Ilona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:15Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31902
dc.description.abstract Diplomová práce se bude věnovat tématu dobrovolnictví. Pozornost je věnována názorům středoškolské mládeže na dobrovolnictví. Teoretická část je rozdělena do tří základních kapitol. V první kapitole je vymezená dobrovolnická činnost, dobrovolník, mládež. Ve druhé kapitole se budeme zabývat legislativním ukotvením dobrovolnické činnosti v České republice a oblastmi dobrovolnických aktivit. V poslední části diplomové práce objasníme dobrovolnictví středoškolské mládeže a následně se budeme věnovat speciálním dobrovolnickým programům a motivacím. Na teoretické poznatky diplomové práce navazuje část praktická, která bude realizována formou kvantitativního výzkumu za pomoci dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zjistit, jaký mají vztah středoškolští studenti technických oborů k dobrovolnictví.
dc.format 93 s.
dc.format.extent 1178498
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject mládež cs
dc.subject zákon o dobrovolnické službě cs
dc.subject oblasti dobrovolnické činnosti cs
dc.subject dobrovolnictví středoškolské mládeže cs
dc.subject dobrovolnické programy cs
dc.subject motivace cs
dc.subject volunteering en
dc.subject the volunteer en
dc.subject the youth en
dc.subject Volunteer Service Act en
dc.subject the area of volunteering en
dc.subject volunteering high school youth volunteer programs en
dc.subject motivation en
dc.title Vztah středoškolských studentů technických oborů k dobrovolnictví
dc.title.alternative The Relationship of Secondary Technical School Students to Volunteering
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis will focus on theme of volunteering. The attention is paid to the views of school youth volunteering. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter defines volunteering, the volunteer, the youth. In the second chapter we will deal with leg-islative anchoring of volunteer in gin the Czech Republic, are as of volunteer activities. In the last part of the thesis we will clarify the volunteering of high school youth, and subsequently we will pay attention to special volunteer programs and motivations. On the theoretical know ledge of the thesis follows the practical part, which will be implemented in the form of quantitative research by means of questionnaire survey. The aim of the research is to find out how school students in technical field s relate to volunteering.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38403
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-14
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject dobrovolníci cs
local.subject secondary school students en
local.subject volunteers en


Files in this item

Files Size Format View Description
mališková_2015_dp.pdf 1.123Mb PDF View/Open None
mališková_2015_op.doc 56Kb Unknown View/Open None
mališková_2015_vp.docx 17.40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account