Sociální pozice nadaného žáka v kolektivu běžné třídy základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální pozice nadaného žáka v kolektivu běžné třídy základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Novobilská, Kamila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:16Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:16Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31910
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou nadání v souvislosti, která u nás není příliš prozkoumána. Pojednává o intelektově nadaných dětech a jejich pozici v kolektivu běžné třídy základní školy. Teoretická část definuje základní pojmy související s nadáním a dále se zaměřuje na nadané dítě v sociálním prostředí, tedy v rodině a mezi vrstevníky. Jsou popsány také možné problémy, které se u nadaných mohou v této oblasti vyskytovat. Praktická část sociometrickým šetřením zjišťuje pozici tří intelektově nadaných dětí v kolektivu běžné třídy. Následně se pokouší na základě rozhovorů s nadanými, jejich spolužáky a třídními učitelkami tuto pozici popsat a zjistit, co ji ovlivňuje.
dc.format 102
dc.format.extent 3890843
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nadání cs
dc.subject nadané dítě cs
dc.subject integrace cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject sociální klima cs
dc.subject sociální pozice cs
dc.subject gift en
dc.subject gifted children en
dc.subject integration en
dc.subject social group en
dc.subject social climat en
dc.subject social position en
dc.title Sociální pozice nadaného žáka v kolektivu běžné třídy základní školy
dc.title.alternative Social Position of a Gifted Pupil in a Standard Elementary School Class
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis is dealing with the issue of gift in a context that has not been very much explored in our environment. It discusses the intellectually gifted children and their position in a collective of a common primary school class. The theoretical part defines the basic concepts related to gift and focuses on the gifted child in a social environment, i.e. family and peers. Some possible problems that can be found among gifted children in this area are also described. The practical part discovers the position of three intellectually gifted children in the collective of a regular class with the use of a sociometric survey. Subsequently, it attempts to describe this position and the determinants that affect it, based on interviews with the gifted, their classmates and class teachers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38412
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
novobilská_2015_dp.pdf 3.710Mb PDF View/Open None
novobilská_2015_op.docx 18.59Kb Unknown View/Open None
novobilská_2015_vp.doc 53.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account