Sebevražda a její psychosociální aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sebevražda a její psychosociální aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Pospíšilík, Aleš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31920
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sebevraždou a jejími psychosociálními aspekty. Teoretická část vymezuje základní definice a pojmy, nastiňuje historický a náboženský kontext. Dále zkoumá proces sebevraždy od sebevražedných myšlenek až po vykonané suicidium. Uvádí způsoby provedení podle Mezinárodní klasifikace nemocí, psychosociální aspekty a motivy vedoucí k sebevraždě. Zaměřuje se i na hledání možností prevence, intervence a práci Integrovaného záchranného systému při řešení sebevražd. Závěr teoretické části předkládá i aktualizované statistické údaje Českého statistického úřadu. Praktická část se soustřeďuje na informovanost respondentů v problematice sebevražd a výsledky výzkumu porovnává se skutečnými daty Českého statistického úřadu.
dc.format 86 s.
dc.format.extent 2499837
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sebevražda cs
dc.subject Formy sebevraždy cs
dc.subject Příčiny sebevraždy cs
dc.subject Způsob provedení sebevraždy cs
dc.subject Prevence cs
dc.subject Statistika cs
dc.subject Suicide en
dc.subject Methods od suicide en
dc.subject Reasons and risk factors of suicide en
dc.subject Process of suicide en
dc.subject Pevention en
dc.subject Statistic en
dc.title Sebevražda a její psychosociální aspekty
dc.title.alternative Suicide and its Psychosocial Aspects
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with suicide and its psychosocial aspects. The theoretical part specifies basic definitions and terminology and outlines historical and religious context. It also analyses the process of suicide from suicidal thoughts to fatal attempted acts. It describes methods of suicide according to The International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) as well as psychosocial aspects and motives leading to suicide, too. Next topic is suicide prevention, intervention and the role of the Czech Emergency Service while solving suicidal cases. The last part of theoretical chapter contains updated data of the Czech Statistical Office. Practical part concentrates on respondents´ awareness of suicide issues and it summarizes results of questionnaire survey with Czech statistical office.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38423
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject sebevraždy cs
local.subject psychosociální aspekty cs
local.subject suicides en
local.subject psychosocial aspects en


Files in this item

Files Size Format View Description
pospíšilík_2015_dp.pdf 2.384Mb PDF View/Open None
pospíšilík_2015_op.docx 20.45Kb Unknown View/Open None
pospíšilík_2015_vp.docx 58.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account