Úroveň vzdělání pracovníků v hospicových zařízeních v rámci Jihomoravského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úroveň vzdělání pracovníků v hospicových zařízeních v rámci Jihomoravského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Pospíšilová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:18Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31921
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výzkum stavu a možnosti získávání úrovně vzdělání pracovníků v hospicových zařízeních. Dosažená úroveň vzdělání v oblasti specializované paliativní péče přitom velmi úzce souvisí s přístupem pracovníků a kvalitou poskytování péče vůči uživatelům, kteří jsou již v terminálním stádiu nemoci, ale také s poradenstvím pro rodinné příslušníky uživatele. Studium v oblasti paliativní péče dnes představuje získávání zkušeností nejen prostřednictvím kurzů a přednášek, ale zahrnuje také prak-tická cvičení. Pracovníci hospicových zařízení, zejména hospiců, mají být připraveni nejen po profesionální, ale i emocionální stránce pečovat o uživatele hospicových zařízení. Tito pracovníci jsou do svého povolání připravováni především studiem na zdravotnických školách, přitom úroveň vzdělání nemusí vždy odpovídat jejich kompetencím. Na základě výsledků této práce bude možno identifikovat zkušenosti pracovníků v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a míru naplnění jejich osobních priorit, ve vztahu k úrovni jejich vzdělání.
dc.format 105 s. (141923 znaků)
dc.format.extent 1877149
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hospicové zařízení cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject terminální stádium nemoci cs
dc.subject úroveň vzdělání cs
dc.subject hospice en
dc.subject palliative care en
dc.subject terminalillness en
dc.subject educational stage en
dc.title Úroveň vzdělání pracovníků v hospicových zařízeních v rámci Jihomoravského kraje
dc.title.alternative The Level of Qualification of Hospice Workers in the South Moravian Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the current research status and the possibility of obtaining the educational level of hospice staff. The educational attainment inspecialised palliative care, yet very closely related to the quality of staff and providing aftercare to clients who are already in the terminal stages of illness, but also is related to counselling for family members of the client. Currentresearch in the field of palliative care represents not only acquisition of experience through courses and lectures, but also includes practical exercises. Hospicestaff should provide not only professional but also emotional support in the care for terminally ill patients and loved ones. These workers are prepared for their profession, es-pecially by studying in medical schools, however the level of education does not have to correspond with their competencies. Basedon the results of this work we can identify the experience of hospice staff in the care of people who are terminally ill or people dying alone. Furthermore we can identify the rate of achieving the personal priorities of hospice staff in relation to level of their education
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38424
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
pospíšilová_2015_dp.pdf 1.790Mb PDF View/Open None
pospíšilová_2015_op.docx 20.53Kb Unknown View/Open None
pospíšilová_2015_vp.docx 17.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account