Kyberšikana na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kyberšikana na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Juřena, Otakar
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31926
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou kyberšikany žáků 5. a 8. tříd na základních školách. Cílem práce je zjistit výskyt kyberšikany na vybraných školách a zjistit, zda je rozdíl mezi výskytem kyberšikany u žáků venkovských škol a žáků městských škol. Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část diplomové práce je teoretická, popisuje agresi a agresivitu dětí, dále je v práci popsaná šikana a kyberšikana, její formy, představujeme aktéry kyberšikany a prevenci proti kyberšikaně, je zde také popisováno prostředí jako jeden z činitelů výchovy. V závěru teoretické části jsou uvedeny vybrané výzkumy k výskytu kyberšikany. Druhá část práce je empirická, kde je popsán výzkumný problém, cíle výzkumu, představena metodologie výzkumu a jeho závěry. Výzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 83
dc.format.extent 680365
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject škola cs
dc.subject informační a telekomunikační technologie cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject prevence cs
dc.subject aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject cyberspace en
dc.subject school en
dc.subject informatik and communication technology en
dc.subject victim en
dc.subject aggresor en
dc.subject prevention en
dc.title Kyberšikana na základních školách
dc.title.alternative Cyberbullying in Elementary Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with cyber bullying problematic among 5th and 8th class pupils at elementary schools. Aim of this thesis is to identify the occurrence of cyber bullying in selected elementary schools and detect the difference of cyber bullying occurrence among pupils between elementary schools which are located in the towns and in the countryside. The thesis is composed of two main parts. The first part is focused on theory of this problematic and describes terms like the aggression and aggressiveness among the children, the bullying and the cyber bullying. In this part is also described the surroundings as one of upbringing factor and summarized former researches into this problematic. The second part is empiric. There is described the research problem, aim of research and there is also described the methodology of research and its conclusion. The research was realized by using the questionnaire method.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38429
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject základní školy cs
local.subject agresoři šikany cs
local.subject prevence šikany cs
local.subject elementary schools en
local.subject aggressors in bullying en
local.subject bullying prevention en


Files in this item

Files Size Format View Description
juřena_2015_dp.pdf 664.4Kb PDF View/Open None
juřena_2015_op.docx 21.03Kb Unknown View/Open None
juřena_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account