Vliv environmentálního programu na postoje žáků základní školy k životnímu prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv environmentálního programu na postoje žáků základní školy k životnímu prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Skrálová, Bohuslava
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:19Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31927
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zjistit vliv environmentálního programu na postoje žáků základní školy k životnímu prostředí. Teoretická část zahrnuje problematiku postojů a životního prostředí. Popisuje environmentální výchovu jako průřezové téma Rámcově vzdělávacího programu. Praktická část zkoumá změnu postojů žáků základní školy k životnímu prostředí pomocí metody sémantického diferenciálu a Studentova t-testu.
dc.format 103 s.
dc.format.extent 3485939
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoj cs
dc.subject změna postojů cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject rámcově vzdělávací program cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject attitude en
dc.subject attitude change en
dc.subject environment en
dc.subject general educational programme en
dc.subject environmental education en
dc.title Vliv environmentálního programu na postoje žáků základní školy k životnímu prostředí
dc.title.alternative Influence of the Environmental Programme on the Primary School Pupils´ Attitude to the Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2015-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis aim to investigace the influence of environmental program for primery school pupils' attitudes towards the environment. The teoretical part includes the issue of attitudes and the environment. It desribes environmental education as a cross cutting theme within The General Educational Programme. The practical part examines changing attitudes of primary school pupils to the environment by using semantic differential method and Student's t-test.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38431
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-15
local.subject názory a postoje cs
local.subject ochrana životního prostředí cs
local.subject žáci cs
local.subject views and attitudes en
local.subject environmental protection en
local.subject learners en


Files in this item

Files Size Format View Description
skrálová_2015_dp.pdf 3.324Mb PDF View/Open None
skrálová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
skrálová_2015_vp.doc 59.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account