Motivace žen k prostituci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace žen k prostituci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Sobolová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31928
dc.description.abstract Diplomová práce nahlíží na prostituci jako na společenský jev, který by měl být žádoucím předmětem zájmu sociální pedagogiky, neboť prostituce je vymezena jako sociální deviace. Práce zde uvádí motivy, které vedou k prostitučnímu chování, seznamuje s vývojem prostituční kariéry a s ní spojené postupné přijímání prostituční role a identity. Výzkumná část práce je prováděna formou kvalitativní techniky prostřednictvím rozhovorů se ženami provozujícími prostituci. .
dc.format 80
dc.format.extent 1776717
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostituce cs
dc.subject ženská prostituce cs
dc.subject historie cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject motivace cs
dc.subject klient cs
dc.subject prevence cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject sexuálně patologický jev cs
dc.subject sex za úplatu cs
dc.subject prostitution en
dc.subject female prostitution en
dc.subject history en
dc.subject social work en
dc.subject motivation en
dc.subject client en
dc.subject prevention en
dc.subject causes en
dc.subject sexually pathological phenomenon en
dc.subject sex for a fee en
dc.title Motivace žen k prostituci
dc.title.alternative Motivation of Women to Prostitution
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis regards prostitution as a social phenomenon that should be a subject of high interest in social pedagogy, because prostitution is defined as social deviance. The work clearly points out the motives that lead to prostitution behavior, introduces the development of prostitution career and related gradual acceptance of prostitution role and identity. The research part is conducted through a qualitative technique - through interviews with women engaged in prostitution. Keywords: prostitution, female prostitution, history, social work, motivation, client, pre-vention, causes, sexually pathological phenomenon, sex for a fee.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38432
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
sobolová_2015_dp.pdf 1.694Mb PDF View/Open None
sobolová_2015_op.docx 22.18Kb Unknown View/Open None
sobolová_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account