Obtížnost vstupu matek po rodičovské dovolené na trh práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obtížnost vstupu matek po rodičovské dovolené na trh práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Staňová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:20Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31930
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen, zejména období návratu zpět na trh práce po skončení rodičovské dovolené a s tím spojenými obtížemi. Především je zaměřena na ženy, které nastoupily mateřskou dovolenou jako zaměstnané. Teoretická část se zabývá pojmy spojenými s touto problematikou, jako je rodina a s ní související sociální role, dále trh práce a postavení žen na trhu práce, a samozřejmě také harmonizace rodiny a zaměstnání. Praktická část se věnuje kvantitativně zaměřenému výzkumu, sleduje návrat žen do předchozího zaměstnání a případné důvody, které tomuto návratu brání.
dc.format 84 s.
dc.format.extent 1727338
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální role cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject zaměstnanost žen cs
dc.subject alternativní pracovní úvazky cs
dc.subject Social role en
dc.subject paternal leave en
dc.subject labor market en
dc.subject employment of women en
dc.subject alternative work arrangements en
dc.title Obtížnost vstupu matek po rodičovské dovolené na trh práce
dc.title.alternative The Issue of Mothers after Parental Leave Entering the Labour Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated Thesis dedicate relationship between family and work in the lives of women, especially the period of return to the labor market after parental leave and the associated difficulties. It is aimed especially at women who took a maternity leave as employees. The theoretical part deals with the concepts related to this issue, such as the family and related social role, as well as labor market and the position of women in the labor market, and of course the harmonization of family and work. The practical part is devoted to quantitatively oriented research, observe the return of women to their previous employment and possible reasons that prevented the return.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38434
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
staňová_2015_dp.pdf 1.647Mb PDF View/Open None
staňová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
staňová_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account