Fyzické tresty a děti mladšího školního věku v sociálně pedagogických souvislostech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fyzické tresty a děti mladšího školního věku v sociálně pedagogických souvislostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Škarpová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:21Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:21Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31932
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá fyzickým trestáním dětí. Na tresty je pohlíženo jak dětmi, tak rodiči. Zaměření je na žáky prvního stupně ZŠ. Právě v tomto věkovém období má na děti a jejich zdravý vývoj vliv rodina. V teoretické části se zabýváme obecnou charakteristikou trestů, jejich členěním, jakou roli zaujímají ve výchově a jaký vliv mají na vývoj dítěte. Zajímat nás bude také postoj společnosti k realizaci fyzických trestů a to, zda se vyskytují tresty i ve škole. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, jaké postavení ve výchově mají v dnešní době fyzické tresty z pohledu dětí.
dc.format 95
dc.format.extent 2105256
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trest cs
dc.subject fyzické tresty cs
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject punishment en
dc.subject physical punishment en
dc.subject family en
dc.subject society en
dc.title Fyzické tresty a děti mladšího školního věku v sociálně pedagogických souvislostech
dc.title.alternative Physical Punishment in Primary School Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the physical punishment of children. On the punishment is viewed both children and parents. The focus is on primary school pupils. It is in this age group has on children and their healthy development impact family. The theoretical part deals with the general characteristics of sentences, their breakdown, what role they occupy in education and what impact they have on child development. We will be interested in the attitude of society-ness to the realization of physical punishment and whether there are penalties in the school. The practical part Rechecks-sures, using a questionnaire survey, what position in education have today in terms of physical punishment of children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38436
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
škarpová_2015_dp.pdf 2.007Mb PDF View/Open None
škarpová_2015_op.doc 57.5Kb Unknown View/Open None
škarpová_2015_vp.docx 17.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account