Psychosociální profil studentů nelékařských oborů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Psychosociální profil studentů nelékařských oborů

Show full item record

No preview available
Title: Psychosociální profil studentů nelékařských oborů
Author: Šperková, Andrea
Advisor: Vévodová, Šárka
Abstract: Diplomová práce se věnuje psychosociálnímu profilu studentů nelékařských oborů a jeho souvislosti s výběrem pomáhající profese v porovnání se studenty exaktních studijních oborů. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů. Jsou jimi nelékařské povolání, osobnostní profil a motivace. Je zde nastíněna problematika výběrového řízení uskutečňujícího se na vysokých školách pro nelékařské studijní obory. Druhou část tvoří vlastní výzkum. Jsou stanoveny cíle výzkumu a hypotézy. Vymezené cíle práce jsou následující: Prvním cílem práce bylo zjistit, zda se osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů shoduje s požadavky kladenými na nelékařského zdravotnického pracovníka a vymezit rozdíly osobnostních profilů studentů humanitních oborů a exaktních věd. Teoretickým východiskem se stalo propojení Mezinárodního kodexu pro zdravotní sestry a Mezinárodního etického kodexu porodních asistentek s obecně požadovanými vlastnostmi, schopnostmi a aktivitami, které uvádí Staňková (2002), Jobánková a kol. (1996) a Zacharová a kol. (2007). Východiskem pro určení rozdílů v dimenzích osobnosti u humanitních a exaktních oborů vycházíme z výzkumů provedených Plhákovou (2010). Druhým cílem bylo vymezit rozdíly osobnostních profilů u studentů humanitních a exaktních oborů. Třetím cílem bylo zjistit motivaci ke studiu nelékařského oboru a porovnat tuto motivaci s motivací ke studiu u studentů exaktních věd. Čtvrtým cílem práce bylo navrhnout vhodnou úpravu výběrového řízení do nelékařských oborů s ohledem na profil a motivaci uchazeče. Ke zjištění osobnostního profilu studentů jsou použity standardizované dotazníky osobnosti - Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé EPQ-R a dotazník impulsivity IVE. Pro zjištění motivace ke studiu je použit LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání. Pro úplnost a porovnání motivace je zde uváděna komparace motivace u studentů nelékařských oborů a u studentů exaktních věd.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31937
Date: 2015-01-07
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 38441


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
šperková_2015_dp.pdf 2.616Mb PDF View/Open None
šperková_2015_op.docx 17.69Kb Unknown View/Open None
šperková_2015_vp.docx 19.00Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account