Vztah kmenového vychovatele k dítěti žijícímu v dětském domově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztah kmenového vychovatele k dítěti žijícímu v dětském domově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Trčková, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:23Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:23Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31941
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se v prvním úseku zabývá teoretickými východisky, kdy se zaměřuje na literaturu o tématu, vztah sociální pedagogiky k námi vybranému tématu a základní pojmy. Druhá část se zabývá náhradní péčí o dítě. Definuje formy náhradní péče o dítě, ústavní a ochrannou výchovu a školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Poslední kapitola vymezuje prostředí dětského domova, dítě v ústavní péči, sociálního pedagoga jako vychovatele. Praktická část popisuje samotný výzkum, určuje hlavní výzkumný cíl.
dc.format 70 s.
dc.format.extent 1908282
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vychovatel cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject tutor en
dc.subject constitutional education en
dc.subject substitute family care en
dc.subject the social educator en
dc.title Vztah kmenového vychovatele k dítěti žijícímu v dětském domově
dc.title.alternative Relationship of Key Care Worker to a Child Living in a Children's Home
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2015-05-29
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis in the first section deals with the theoretical background, which focuses on the literature on the topic, the relationship of social pedagogy to us the selected topic and the basic concepts. The second part deals with the substitute care of a child. Defines the replacement child care, institutional and protective education and school facilities for institutional education. The last chapter defines the environment of the children's home, the child in institutional care, social work educator as an educator. The practical part describes the actual research, identifies the main research goal.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38446
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-16
local.subject vychovatelé cs
local.subject dětské domovy cs
local.subject educators en
local.subject children’s homes en


Files in this item

Files Size Format View Description
trčková_2015_dp.pdf 1.819Mb PDF View/Open None
trčková_2015_op.doc 56.5Kb Unknown View/Open None
trčková_2015_vp.docx 16.92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account