Neúplná rodina a rizikové chování dětí a mladistvých pohledem sociálních pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Neúplná rodina a rizikové chování dětí a mladistvých pohledem sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Zálešáková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:26Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:26Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31950
dc.description.abstract Teoretická část práce jako svůj základ vymezuje obecný pojem rodina, přičemž tento je ná-sledně rozpracován do porovnání atributů rodiny úplné, resp. rodiny neúplné. Dané téma ne- úplná rodina a rizikové chování dětí a mladistvých pohledem sociálních pracovníků, pak na-va-zuje na odbornou činnost pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kteří s těmito rodinami pracují. Cílem praktické části práce pak je zjistit odborný náhled sociálních pracovníků na rozdílnost dopadů výchovy v úplných či neúplných rodinách, a to společně s jejich konkrétními názory na chování dětí a mladistvých. Závěr práce, pak sumarizuje odborný názor a náhled odpověd-ných sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zejména na možný vliv zá-sadních rozdílů při fungování úplné a neúplné rodiny, a to ve vztahu k možnému rizikovému chování dětí a mladistvých v těchto rodinách.
dc.format 96 s.
dc.format.extent 2306913
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject podpora cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject family en
dc.subject single parent family en
dc.subject children en
dc.subject promotion en
dc.subject risk behavior en
dc.subject prevention en
dc.subject social worker en
dc.title Neúplná rodina a rizikové chování dětí a mladistvých pohledem sociálních pracovníků
dc.title.alternative Incomplete Family and Risk Behaviour of Children and Adolescents from the Point of View of Social Workers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2015-05-29
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the work as its foundation defines the general concept of the family, and this is followingly developed to compare the attributes of the complete family, respective-ly incomplete family. This theme incomplete family and risky behavior of children and ado-lescents of view the social workers then follows the professional activities of the authority Child protection who work with these families. The aim of practical part is to determine Tech Preview of social workers on the impact of di-versity education in two-parent or single-parent families, together with their specific views on the behavior of children and adolescents. The conclusion of the thesis summarizes the expert view and preview of the responsible social workers the Child protection, in particu-lar the possible influence of the fundamental differences in the fuction of complete and in-complete families, in relation to the possible risk behavior of children and adolescents in these families.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38457
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
zálešáková_2015_dp.pdf 2.200Mb PDF View/Open None
zálešáková_2015_op.docx 18.41Kb Unknown View/Open None
zálešáková_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account