Sociální šetření jako součást sociálně právní ochrany dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální šetření jako součást sociálně právní ochrany dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Zavadilová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:27Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31952
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálního šetření, které je důležitou součástí komplexního hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Práce vymezuje rizika domácího násilí a syndromu CAN, na což navazuje sociálně-právní ochrana dětí, která by měla takovému jednání zabránit a hájit práva nezletilých. Charakterizována je rodina z pohledu její funkčnosti, která se při selhání stává hlavním klientem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany. K sociálnímu šetření jsme vymezili zákonná ustanovení, aspekty předcházející samotnému procesu, vyhodnocení a jak úspěšně zvládnout komunikaci s dítětem.
dc.format 78 s.
dc.format.extent 6051956
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální šetření cs
dc.subject rodina cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject komunikace s dítětem cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dítěte cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject dítě cs
dc.subject social inquiry en
dc.subject family en
dc.subject syndrome of abused and neglected child en
dc.subject communication with the child en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.subject social worker en
dc.subject child en
dc.title Sociální šetření jako součást sociálně právní ochrany dětí
dc.title.alternative Social Inquiry as Part of Social and Legal Protection of Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2015-05-29
dc.description.abstract-translated This Master thesis is focused on the issue of social inquiry, which is an important part of a comprehensive assessment of child and family. This thesis defines the risk of domestic violence and syndrome CAN, which is related to Social and Legal Protection of Children, which should prevent such behavior and to defend the rights of minors. The family is characterized in terms of its functionality, which failure becomes a major client of the competent authority for Social and Legal Protection. To the social inquiry we defined the anchor in laws, aspects of previous process itself, evaluation and how to successfully manage communication with the child.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38459
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
zavadilová_2015_dp.pdf 5.771Mb PDF View/Open None
zavadilová_2015_op.docx 20.35Kb Unknown View/Open None
zavadilová_2015_vp.docx 16.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account