Přístupy ke studiu mikrobiální diverzity potravin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přístupy ke studiu mikrobiální diverzity potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Holas, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:27Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31955
dc.description.abstract V přírodě vytváří mikroorganizmy mikrobiální společenstva, jejichž diverzita je typická druhovou bohatostí a relativním zastoupením druhů. Cílem bakalářské práce bylo popsat metody, které lze použít ke studiu mikrobiální diverzity potravin. V současnosti se stále více využívají metody bez potřeby kultivace. Mikrobiální diverzita potravin rostlinného a živočišného původu se zásadně odlišuje. V praktické části byla zkoumána mikroflóra jedlého hmyzu a jedlého květu. Pro stanovení mikrobiální diverzity byly použity molekulární metody ARDRA a TGGE. Ve vzorcích jedlého hmyzu byla prokázána velká mikrobiální rozmanitost, zatímco jedlý květ měl mikroflóru znatelně chudší.
dc.format 49 s. (9 084 znaků)
dc.format.extent 1957100
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ARDRA cs
dc.subject TGGE cs
dc.subject jedlý hmyz cs
dc.subject jedlý květ cs
dc.subject mikrobiální diverzita cs
dc.subject ARDRA en
dc.subject TGGE en
dc.subject edible insect en
dc.subject edible flowers en
dc.subject microbial diversity en
dc.title Přístupy ke studiu mikrobiální diverzity potravin
dc.title.alternative Study Approaches of Microbial Diversity of Food
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veverková, Lenka
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated Microorganisms in nature create microbial communities, whose diversity is typical of the species richness and relative abundance of species. The aim of the thesis was to describe the methods that can be used to study microbial diversity of food. Currently, noncultivation methods are increasingly used. Microbial diversity of foods of plant and animal origin are fundamentally different. In the practical part microflora of edible insects and edible flower was examined. Molecular methods ARDRA and TGGE were used to determine the microbial diversity. Varied microbial diversity was demonstrated in samples of the edible insects, while edible flower flora was significantly poorer.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 38462
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
holas_2015_dp.pdf 1.866Mb PDF View/Open None
holas_2015_op.pdf 632.4Kb PDF View/Open None
holas_2015_vp.pdf 150.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account