Agresivní chování pracovníků bezpečnostních složek státu v kontextu práce s lidmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivní chování pracovníků bezpečnostních složek státu v kontextu práce s lidmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Zejdová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:28Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31957
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na chování a jeho proměny u pracovníků bezpečnostních složek státu v kontextu práce s lidmi. V úvodu teoretické části je pozornost zaměřena na motivy a projevy lidského chování, kde je také kladen akcent na náročné životní situace a vlivy prostředí. Dále se zabývá vybranými typologiemi osobnosti a závěr teoretické části popisuje a charakterizuje jednotlivé bezpečnostní složky státu, konkrétně policii ČR, vězeňskou službu ČR a vojenskou službu v AČR. Empirická část je zaměřena na prezentaci výsledků kvalitativně zpracovaného výzkumu, který byl realizován formou rozhovorů se zaměstnanci jednotlivých bezpečnostních složek státu.
dc.format 71 s. (153 820 znaků)
dc.format.extent 2023482
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnostní složky státu cs
dc.subject chování cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject state security forces en
dc.subject behaviour en
dc.subject personality en
dc.subject aggression en
dc.title Agresivní chování pracovníků bezpečnostních složek státu v kontextu práce s lidmi
dc.title.alternative Aggressive Behaviour in State Security Workers in the Context of Working with People
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2015-05-29
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the behaviour of employees of the state security forces and its changes in the context of working with people. The introduction of the theoretical part is focused on the motives and manifestations of human behaviour. The emphasis is also laid on the challenging life situations and environmental influences. It also deals with selected personality typologies. The conclusion of the theoretical part describes and characterizes the individual state security forces, particularly the Police of the Czech Republic, the Prison Service of the Czech Republic and military service in the Army of the Czech Republic. The empirical part presents the results of a qualitatively processed research, which was conducted through interviews with employees of the individual state security forces.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38464
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
zejdová_2015_dp.pdf 1.929Mb PDF View/Open None
zejdová_2015_op.docx 20.48Kb Unknown View/Open None
zejdová_2015_vp.doc 63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account