Pracovní spokojenost zaměstnanců v sociálních službách v procesu transformace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pracovní spokojenost zaměstnanců v sociálních službách v procesu transformace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Železná, Marcela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:28Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31959
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat pracovní spokojenost zaměstnanců v sociálních služ-bách a to ve dvou záměrně vybraných zařízeních s péčí pro osoby se zdravotním postiže-ním. Srovnání pracovní spokojenosti jejich zaměstnanců v kontextu s různými stádii vývoje transformace sociálních služeb. Dále pak zjistit, zda se liší spokojenost pracovníků v závislosti na jejich věku, délce praxe. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny pojmy, které souvisejí s danou problematikou. Mezi tyto pojmy patří, pracovní spokojenost, pracovní motivace jako významný činitel pracovní spokojenosti, představení personálu v zařízení s péčí pro osoby se zdravotním postižením a zmapování projektu Transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum pracovní spokojenosti pracovníků v zařízeních s péčí pro osoby se zdravotním postižením. Pro toto šetření byl zvolen standardizovaný dotazník Job Satis-faction Survey.
dc.format 76 s.
dc.format.extent 3591914
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject transformace sociálních služeb cs
dc.subject job satisfacion en
dc.subject work motivation en
dc.subject social services en
dc.subject transformation of social services en
dc.title Pracovní spokojenost zaměstnanců v sociálních službách v procesu transformace
dc.title.alternative Job Satisfaction of Social Service Workers in the Process of Transformation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis aims to analyze job satisfaction in social vices serve-and in two deliberately se-lected facilities to care for people with mental handi-him. Comparison of job satisfaction of their employees in the context of various developmental stages of transformation of social services. Then determine whether satisfaction varies workers depending on their age, length of practice and work placement. The theoretical part defines terms related to the topic. These concepts include, job satisfaction, work motivation as an important factor in job satisfaction, performance of personnel in the care facility for persons with disabilities and mapping project Transformation of residential care for people with disabilities. The practical part is focused on quantitative research on job satisfaction of workers in the facili-ties to care for people with disabilities. For this investigation was elected a standardized questionnaire Job Satisfaction Survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38466
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
železná_2015_dp.pdf 3.425Mb PDF View/Open None
železná_2015_op.doc 57.5Kb Unknown View/Open None
železná_2015_vp.docx 19.31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account