Specifika práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Bucňáková, Zdenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31969
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá specifiky práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov. V teoretické části pojednává o fenoménu dobrovolnictví z historického hlediska a z hlediska právního ukotvení v legislativním řádu ČR. Dále se věnuje specifickým potřebám samotných dobrovolníků, jimiž jsou motivace a vzdělávací potřeby k vykonávání dobrovolnické služby. V základních bodech informuje o některých organizacích v ČR zabývajících se dobrovolnictvím. V neposlední řadě seznamuje se specifiky dobrovolnictví v domovech pro seniory a s již zmíněným zařízením Centrum pro seniory Holešov jakož i s činnostmi dobrovolníků v tomto zařízení. V empirické části předkládá kvalitativní výzkum realizovaný formou polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumu bylo zjistit subjektivní pohled dobrovolníků na specifika jejich práce v daném zařízení.
dc.format 59 s.
dc.format.extent 1369276
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject senioři cs
dc.subject zákon o dobrovolnické službě cs
dc.subject specifika práce se seniory cs
dc.subject domovy pro seniory cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vzdělávací potřeby dobrovolníků cs
dc.subject Centrum pro seniory Holešov cs
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject senior citizens en
dc.subject Volunteer Service Act en
dc.subject specifics of work with senior citizens en
dc.subject homes for the elderly en
dc.subject motivation en
dc.subject educational needs of volunteers en
dc.subject Centre for seniors in Holešov en
dc.title Specifika práce dobrovolníků s klienty v zařízení Centrum pro seniory Holešov
dc.title.alternative The Specifics of the Work of Volunteers with Clients in the Centre for the Elderly in Holešov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the specifics of volunteer work with senior citizens in the Centre for seniors in Holešov. The theoretical part deals with a phenomenon of volunteering from the historical point of view and from the point of view of its legal roots in the legal order of the Czech Republic. It also deals with the specific needs of volunteers themselves which are namely motivation and educational needs necessary for performing voluntary services. It provides basic information about several organizations dealing with volunteering in the Czech Republic. Finally, it familiarizes with the specifics of volunteering in homes for the elderly and also in above mentioned the Centre for seniors in Holešov and with activities of volunteers in this facility as well. In the empirical part, a qualitative research implemented in a form of semi-structured interview is presented. The aim of the research was to ascertain subjective view of the volunteers on specifics of their volunteer work in the given facility.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38484
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-28
local.subject domovy důchodců se zvláštním režimem cs
local.subject dobrovolníci cs
local.subject sociální péče cs
local.subject sociálně-zdravotní služby cs
local.subject Holešov (Česko) cs
local.subject home for the elderly with a special regime en
local.subject volunteers en
local.subject social care en
local.subject medical social service en
local.subject Holešov (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View Description
bucňáková_2015_dp.pdf 1.305Mb PDF View/Open None
bucňáková_2015_op.docx 23.24Kb Unknown View/Open None
bucňáková_2015_vp.docx 19.73Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account