Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace profese

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace profese

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Cenigová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31970
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace dané profese. Teoretická část obsahuje tři podkapitoly. V první kapitole je popisována profese. V následujících podkapitolách je zmíněna kvalifikace a definice pomáhajících profesí včetně jevů, které je doprovázejí. Ve dvou následujících kapitolách vymezujeme profesi sociálního pracovníka a sociálního pedagoga z hlediska jejich vývoje v České republice, zaměřujeme se zde na obsah zaměření obou profesí a specifické metody obou profesí. Praktická část je uskutečněna pomocí metody dotazníkového šetření, v němž je zjišťován názor na rozdílnost obou profesí jak studenty sociální práce, tak studenty sociální pedagogiky.
dc.format 81 s.
dc.format.extent 3603660
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Profese cs
dc.subject povolání cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject Profession en
dc.subject occupation en
dc.subject helping profession en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social work en
dc.title Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací z hlediska realizace profese
dc.title.alternative The Relation between Social Pedagogy and Social Work from the Point of View of Profession
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the relationship between social pedagogy and social work in terms of the profession. The theoretical part contains three chapters. The professions are described in the first chapter. There are classifications and definitions of the helping pro-fessions in the following chapters, including accompanying phenomena. The professions of social worker and social educator are defined in the following two chapters in terms of their development in Czech Republic. We focus on the content of both professions and specific methods of both professions. The practical part is carried out by method of ques-tionnaire, where both students of social work and students of education form an opinion on diversity of both professions.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38485
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
cenigová_2015_dp.pdf 3.436Mb PDF View/Open None
cenigová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
cenigová_2015_vp.docx 18.22Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account