Prožívaná úroveň sebevědomí adolescentů ve vztahu ke zkušenostem se sociálně patologickými jevy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prožívaná úroveň sebevědomí adolescentů ve vztahu ke zkušenostem se sociálně patologickými jevy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Cilečková, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:31Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31971
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována prožívané úrovni sebevědomí adolescentů ve vztahu ke zkušenostem se sociálně patologickými jevy. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, z nichž se první zabývá pojmem sebevědomím, jeho utvářením, působícími vlivy, ale také zdravou, nízkou a vysokou úrovní. Druhou kapitolu provází vybrané sociálně patologické jevy - šikana, kyberšikana, návykové látky a záškoláctví. Poslední se zaměřuje na adolescenci z hlediska fyzického, psychického a sociálního vývoje. Praktická část je vytvořena výzkumným šetřením, jehož hlavním cílem je zjistit, zda existuje vztah mezi prožívanou úrovní sebevědomí adolescentů a jejich zkušenostmi se sociálně patologickými jevy.
dc.format 79 s.
dc.format.extent 2466908
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebevědomí cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject self- confidence en
dc.subject socially pathological phenomena en
dc.subject adolescence en
dc.title Prožívaná úroveň sebevědomí adolescentů ve vztahu ke zkušenostem se sociálně patologickými jevy
dc.title.alternative A Level of Perceived Self-Confidence in Adolescents in Relation to Experience with Socially Pathological Phenomena
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dedicated to the experienced level of a confidence of adolescents in rela-tion to the experience with the socially pathological phenomena. The theoretical part con-sists of three chapters, the first of them is dealing with the concept of self - confidence, its creation, acting influences, but also a healthy, low and high level of a self - confidence. The second chapter is accompanied by a socially pathological phenomena as bullying, cyberbullying, addictive drugs and truancy. The last one focuses on adolescence in terms of physical, mental and social development. The practical part is made up of the research investigation whose main goal is to determine whether there is a relation between the expe-rienced level of self - confidence of adolescents and their experience with the socially pathological phenomena.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38486
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
cilečková_2015_dp.pdf 2.352Mb PDF View/Open None
cilečková_2015_op.docx 17.52Kb Unknown View/Open None
cilečková_2015_vp.docx 21.74Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account